Test ve Ölçüm Yetki Teyidi

25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince iş ekipmanlarının periyodik kontrol bildirimlerini gerçekleştirecek kişilerin takibinin yapılması, işverenlerin bu kişilerin yetkinliğini doğrulayabilmesi ve kişiler hakkında istatistiki veri çalışması yapılması amaçlanmaktadır. İş ekipmanlarının periyodik kontrol bildirimlerini gerçekleştirecek kişilerin geliştirilen yazılım sistemine kaydının e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilmesi, tanımlanan kullanıcı rollerine göre sistemin kullanılması sağlanmaktadır.

https://isekipman.csgb.gov.tr/#/yetkilikisisorgu