Topraklama Ölçümü ve Raporlaması

Elektrik Tesisleri Topraklamalar Yönetmeliği’nin EK-P maddesi uyarınca Elektrik Tesislerinde yapılacak ölçümlemeleri, raporlamaları ve uygunluk değerlendirmelerini EMO üyesi Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik Mühendisleri yapabilirler. Firmamız Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından verilmiş yetki belgeleri ile Ege Bölgesi ve Türkiye genelinde Topraklama Ölçüm hizmetleri vermektedir. Topraklama ölçümü yapmaya ve topraklama raporu hazırlama işi bilgi birikimi gereken bir çalışmadır. İş güvenliği açısından bu kadar önemli bir kontrollerin elektrik veya elektrik elektronik mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir. Buna ilave olarak Elektrik Mühendisleri Odası’nın meslek içi sürekli eğitim merkezi tarafından düzenlenen eğitimleri başarı ile tamamlayıp ‘’Topraklama Ölçümü Yapma Yetki Belgesi’’ almaya hak kazanmış bir mühendis olması gerekir.